0 Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom
Betalingskort & Mobilepay
Gratis fragt
Telefon: 70 222 111
Trustpilot 4.9/5
legacy oversigt

Persondatapolitik

Persondatapolitik


1. Generelt
1.1    Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes Laptops.dk A/S indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2    Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden www.laptops.dk
1.3    Laptops.dk A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Laptops.dk skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 

2. Laptops.dk’s indsamling af dine personoplysninger
2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne (og foretage målrettet markedsføring).
2.1.2 Når du køber et produkt på hjemmesiden, samt opretter dig om kunde i vores kundedatabase, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret til, med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vore bogføringsmæssige forpligtelser.
2.2 Hvad er grundlaget for indsamlingen?
2.2.1 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne.
2.2.2 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
 

3. Brug af Databehandlere
3.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden fx bistår vores leverandør os i forbindelse med forbedring af hjemmesiden. Disse virksomheder er Databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål en opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
 

4. Dine rettigheder
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til salg@laptops.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse som kunde hos os, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din konto.
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine peronoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder det samtykke du gav, da du oprettede dig som kunde på hjemmesiden. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandling af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:
•    At du køber et produkt af os jf. pkt. 2.1.2
•    At du afgiver dit samtykke til at blive oprettet i vores kundedatabase jf. pkt. 2.1.2

4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf.
4.7.2 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering jf. pkt. 2.2.2, og dit samtykke til oprettelse i vores kundedatabase jf. pkt. 2.1.2. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
4.8.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på salg@laptops.dk .
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.
4.9.2 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
 

5. Sletning af Persondata
5.1 Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 5 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.
Af hensyn til garanti på de solgte produkter, vil vi gemme alle oplysninger indtil garantien er udløbet. Efter 5 år vil disse oplysninger blive lagt på en Offline server. Kun direktionen har adgang til disse oplysninger.
5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har give samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2.
 

6. Sikkerhed
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 

7. Kontaktoplysninger
7.1 Laptops.dk A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
Laptops.dk A/S
Roskildevej 7
7100 Vejle
Tlf. 70 222 111
E-mail: salg@laptops.dk
8. Ændringer i Persondatapolitikken
8.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
8.2 Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.
8.3 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden og dine personoplysninger kan blive slettet.
9. Versioner
9.1 Dette er version 3 af Laptops.dks persondatapolitik dateret d.  25.04.2018

Henter...